Galeria

PROJEKT PEŁNOBRANŻOWY

Przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego na zamieszkania zbiorowego

ul. Chrobrego 34, 64-100 Leszno