REALIZACJE

PROJEKTY

 1. Przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego na zamieszkania zbiorowego w Lesznie.
 2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej, wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów w Gostyniu.
 3. Modernizacja dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu. 
 4. Remont - modernizacja istniejącej wiaty grillowej w Puszczykowie.
 5. Rozbudowa i remont ZSPIG Pudliszki
 6. Zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową będącego własnością Gminy Osieczna na lokale socjalne w miejscowości Osieczna.
 7. Odnowienie dachu oraz elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła parafialnego w Konojadzie
 8. Adaptacja i modernizacja Poewangelickiego Zboru w Kaszczorze na galerię.
 9. Budynek socjalny 10 – rodzinny w Goli.
 10. Budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie.
 11. Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Kłodzie.
 12. Remont elewacji - oficyna Bruczków.
 13. Inwentaryzacja budynku - Szpital Kościan.
 14. Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.
 15. Rozbiórka istniejących obiektów oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego oraz budynku mieszkalnego w Lesznie.

S Z C Z E G Ó Ł Y

KOSZTORYSY

 1. Zespół Laboratoriów dla Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 2. Przebudowa wraz z adaptacją budynku w Zabrzu
 3. Rozbudowa i przebudowa Sądu Rejonowego w Myszkowie
 4. Przedszkole Samorządowe w Słupnie
 5. Kompleks szkolny w Solcu Kujawskim
 6. Budowa 8-oddziałowego i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego w Stęszewie
 7. Centrum Edukacyjno - Sportowe przy szkole podstawowej w Stężycy
 8. Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym we wnętrzu blokowym we Wrocławiu
 9. Hala sportowa w Drawsku Pomorskim
 10. Budynek socjalny, wielorodzinny, Inowrocław
 11. Hala widowiskowo - sportowa w Warszawie
 12. Projekt magazynu wielofunkcyjnego, kompleks wojskowy Łask - Teodory

S Z C Z E G Ó Ł Y

NADZORY BUDOWLANE

 1. Adaptacja Budynku Dom im. Pinel’a na Oddział Leczenia Uzależnień
 2. Przebudowa modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego szpitala w Gostyniu
 3. Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu
 4. Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii uzależnienia od Alkoholu
 5. Adaptacja i Modernizacja Poewangelickiego Zboru w Kaszczorze na Galerię z wieżą widokową Kaszczor
 6. Przebudowa budynku oraz budowa windy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie 
 7. Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów w Gostyniu
 8. Wykonanie dróg wewnętrznych chodników, naniesienie zieleni oraz budowa boiska w Kościenie
 9. Modernizacja i remont Sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”
 10. Termomodernizacji Obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie
 11. Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizacje obiektów dydaktycznych i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rydzynie
 12. Modernizacja oraz  wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice i Ziemnice

S Z C Z E G Ó Ł Y