OFERTA

Naszą ofertę kierujemy do inwestorów państwowych, prywatnych dużych i małych, do biur projektowych, wykonawców robót budowlanych.

Współczesne możliwości szybkiej wymiany materiałów drogą elektroniczną umożliwiają współpracę ze zleceniodawcami z całego kraju wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe opracowania mailem, w postaci pliku, który może być czytany przez ogólnodostępne aplikacje z rozszerzeniem dwg. lub .ath. Na życzenie dostarczymy dokumentację na płycie CD, jak również w formie drukowanej.

OFERUJEMY KOPMLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

1. PROJEKTOWANIE - wszystkie branże

Nasza firma oferuje wykonanie projektu zarówno budynków jak również budowli. W zakres projektowania wchodzą wszelkiego rodzaju przebudowy, rozbudowy czy modernizacje. Zajmujemy się projektami obiektów zabytkowych, rewitalizacją czy projektami zabudowy plomb miejskich.
Wykonujemy projekty pełnobranżowe budynków użyteczności publicznej i dla inwestorów indywidualnych.
Firma nasza oferuje pełen proces budowlany od założeń inwestora przez załatwienie wszystkich formalności, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych po uzyskanie pozwolenia na budowę i nadzoru inwestorskiego i autorskiego

2. KOSZTORYSOWANIE - wszystkie branże

-  Przygotowanie materiałów przetargowych w zakresie:

      Kosztorysów inwestorskich

      Kosztorysów powykonawczych  

      Przedmiarów robót

      Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
-  Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych.
-  Sporządzanie kosztorysów dla potrzeb biur projektowych.
-  Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych.
-  Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów.
-  Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji.
-  Sporządzanie wszelkich innych kosztorysów budowlanych i innych opracowań związanych z kosztami budowy.
-  Kosztorysy wykonujemy korzystając z wysokiej klasy programu NORMA-PRO
-  Kosztorysy budowlane opracowywane przez nas są zgodne z polskimi przepisami i normami.
-  Kosztorysowanie sporządzane jest na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez    ...Zamawiającego oraz na podstawie obmiarów robot, które wykonujemy na terenie budowy.
-  Wykonujemy również Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz sporządzamy kompleksowo ...oferty dla firm budowlanych pozyskujących zlecenia w przetargach publicznych.

3. NADZORY BUDOWALNE

4. WYKONYWANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH

5. ZAKŁADANIE KSIĄŻEK OBIEKTÓW

6. KIEROWANIE I NADZOROWANIE ROBOTAMI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Za wykonane prace wystawiamy faktury VAT.